Severočeská Filharmonie Teplice

1 January 2013
Teplice (Czech Republic)
Dum Kultur h.13:30
New Year Concert
Tritsch Tratsch op.214
Pizzicato Polka op.449
Unter donner und Blitz op.324
Egyptischer Marsch op.335
Persischer Marsch op.289
Kaiserwalzer op.437
Annen Polka op.117
Fruhlingsstimmen op.410
Leichtes Blut op.319
Der Zigeunerbaron – ouverture
Banditen-Galopp Polka op.378
Die Fledermaus – ouverture
An der schonen blauen Donau op.314
Radetzky March op.228