Severočeská Filharmonie Teplice
Thursday 7 December 2017
Teplice (Czech Republic) Dum Kultur h 19:00

REJCHA: Ouverture D major in 5/8 op.25
DVORAK: Piano Concerto in g minor op.33
piano: Lenka Korbelovà
MENDELSSOHN: Symphony n.4 in A major “Italian” op.90