TEPLICE VÁCLAV HUDECEK: ALFONSO SCARANO JE MIMORÁDNÊ CITLIVÝ DIRIGENT
Houslový virtuos Václav Hudeček nebyl v Teplicích poprvé. Premiérová ale byla jeho spolupráce s italským dirigentem Alfonsem Scaranem, který je druhým rokem šéfdirigentem Severočeské filharmonie Teplice. “To jméno jsem samozřejmě znal, ale při společné práci jsme ještě neměli možnost se potkat. Až nyní a jsem velmi rád, protože spolupráce s ním je úžasná” řekl Václav Hudeček během generální zkoušky. Pod dirigentským vedením A. Scarana zazněla od Antonína Dvořáka Romance f moll pro housle a orchestr a Mazurek e moll. “Tyto dvě Dvořákovy skladby pro housle jsou trošku neprávem opomíjené. Přitom když zazní v cizině, lidé jsou nadšeni tím, jak krásná je to hudba. Dirigent Scarano velice citlivě reagoval na veškeré nuance, to se vám stává zřídka i u velkých dirigentských jmen. Mám obrovskou radost, že jsme se poznali i takto na pódiu” dodal Václav Hudeček, v jehož interpretaci si včera zaplněný sál vyslechl také slavné Cikánské melodie Pabla de Sarasateho. Magdaléna Jenčíková